Program

CO TO JEST OSPR?

Program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia sportowego młodzieży jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej. Został uruchomiony od września 2015 r. dzięki wsparciu:

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki,

oraz środków pochodzących z samorządów i od sponsorów w tym od PKN ORLEN Strategicznego Sponsora Polskiej Piłki Ręcznej.

 

ZADANIA

Szkoła podstawowa

 • Zwiększenie zasięgu – odbudowanie szkolenia w tych regionach, w których piłka ręczna została zapomniana i zaniedbana
 • Powiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających piłkę ręczną, szerokie jej propagowanie szczególnie w szkołach podstawowych
 • Przeprowadzanie szkoleń, pokazów i kursów dla nauczycieli
 • Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy
 • Przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez ZPRP parametrów i wskaźników
 • Unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym – wprowadzanie zatwierdzonych lub przygotowanych przez ZPRP programów nauczania piłki ręcznej w szkołach
 • Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy
 • Doskonalenie umiejętności gry zawodników i stopniowe wprowadzanie wybranych zawodników i zawodniczki zaplecza kadr narodowych młodzików i juniorów mlodszych.
 • Włączenie się do rywalizacji o czołowe miejsca w rozgrywkach krajowych.
 • przygotowanie do postępowania rekrutacyjnego (sprawdzianów sprawności) do niepublicznych liceów ogólnokształcących szkół mistrzostwa sportowego ZPRP.
 • Rozbudowa grupy interesariuszy (osoby lub instytucje, których aktywność może mieć wpływ na powodzenie organizacji przedsięwzięć)

JAKIMI OBIEKTAMI DYSPONUJE OSPR

hala z pełnowymiarowym boiskiem lub sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem, boiska zewnętrzne, siłownia, pływalnia, internat, inne lub sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem i inne.

PROGRAMY SZKOLENIA od września 2020

Program szkolenia dla klas I-III SP – „Gramy w ręczną”

Program szkolenia dla klas IV-VI SP „OSPR” – pierwszy etap

Program szkolenia dla klas VII-VIII SP „OSPR” – drugi etap

Program szkolenia dla klas I-IV SPP  – szkoły mistrzostwa sportowego

MATERIAŁY METODYCZNO-SZKOLENIOWE CZ I – LINK

MATERIAŁY METODYCZNO-SZKOLENIOWE CZ II – LINK

PIŁKA RĘCZNA. POZNAĆ – ZROZUMIEĆ – GRAĆ

Dlaczego wybrać piłkę ręczną i jakie miejsce ma ona zająć w systemie wartości młodego człowieka?

To jest pytanie, na jakie musi znać odpowiedź każdy trener lub instruktor, zanim zainteresuje dziecko konstrukcją projektu sportowego, jako członka drużyny. Aby ułatwić im pracę i rozbudować możliwości działania powstała książka PIŁKA RĘCZNA. POZNAĆ – ZROZUMIEĆ – GRAĆ. Ma ona za zadanie wyjaśnić, przynajmniej w pewnym stopniu, jak można poznać, zrozumieć i grać w piłkę ręczną. Bo przecież oczywiste jest, że to rola trenera lub instruktora będzie determinująca w sytuacji, kiedy przyszła piłkarka lub piłkarz ręczny będą dokonywali wyboru dyscypliny sportu./ Wojciech Nowiński (link 2)

Skip to content