Badania FMS – ocena fukcjonalna

Fizjoterapeuci OSPR są certyfikowanymi specjalistami w zakresie FMS (ang. Functional Movement Screen). Badanom poddawana jest głównie młodzież OSPR klas VI-VIII szkół podstawowych uczestniczących w Projekcie. Ocena FMS (TM) poza identyfikacją zaburzeń wzorców i asymetrii, pozwala natychmiast ustalić kryteria i kierunki działań korygujących, które przywracają prawidłową jakość wzorców ruchowych. Weryfikacją progresji jest wynik uzyskiwany w ponownej ocenie prowadzonej przez trenera czy fizjoterapeutę. Działania korygujące – FMS (TM) może być wykorzystany na każdym poziomie sprawności ocenianego, upraszczając dobór strategii korygujących w różnych przypadkach. Na podstawie przeprowadzonej analizy, ułatwia on dobór indywidualnych ćwiczeń w zależności od potrzeb dzieci i młodzieży. Koncepcja Functional Movement System (TM) to system, którego celem jest dążenie do tworzeniu bezpiecznych podstaw dla aktywności ruchowych. Fundamentalne hasło „First move often, then move well” pozwala w zrozumieniu, że jakość ruchu jest warunkiem koniecznym do zwiększania jego ilości, a co za tym idzie czerpania większych korzyści i satysfakcji.

Skip to content