Konferencja trenerów OSPR w Wałczu 20-22.10.2023 r.

PROGRAM KONFERENCJI TRENERÓW OSPR – COS WAŁCZ 20-22.10.2023 r. 
 piątek    
13:00-14:00obiad   punkty
14:00-14.45Zasady funkcjonowania Projektu OSPR, podstawowe modyfikacje – zadania trenerów OSPR1hteoriaDyrektor Sportowy Damian Drobik,  dr Marcin Smolarczyk5
14.45-15:30Umiejętności techniczno-taktyczne na pozycji obrotowego niezbędne w realizacji taktyki zespołowej1hteoriaZygmunt Kamys5
15:30 – 16:15Informacje o predyspozycjach sportowych zawodników rocznika 2009/2010 – ocena zawodników podczas zgrupowań letnich1hteoriaJózef Kulik, Marek Mońko5
16:15-16:45przerwa kawowa    
16:45-18:15Umiejętności techniczno-taktyczne na pozycji obrotowego niezbędne w realizacji taktyki zespołowej2hpraktykaZygmunt Kamys10
      
18:15-19:45kolacja    
20:00 – 21:30Nowe trendy w przepisach gry w piłkę ręczną2hteoriaBartosz Leszczyński10
      
 sobota    
7:00-9:00śniadanie    
9:00-10:30Zdrowie i bezpieczeństwo serca w sporcie: strategie zapobiegania, wykrywania i reagowania2hteoriaprof. dr hab. n. med. Łukasz Małek10
10:30-11:15Wpływ treningu mobilności na przygotowanie motoryczne dzieci i młodzieży w piłce ręcznej1hteoriaMariusz Skuta5
11:15 – 11:45przerwa kawowa    
11:45 – 13:15Wpływ treningu mobilności na przygotowanie motoryczne dzieci i młodzieży w piłce ręcznej2hpraktykaMariusz Skuta10
13:15 – 14:45obiad    
15:00 – 16:00Motywacja zawodników do wysiłku fizycznego/treningu cz. 11,5hteoriaKinga Legieta7,5
16:00-16:15przerwa    
16:30-17:30Motywacja zawodników do wysiłku fizycznego/treningu cz.21,5hteoriaKinga Legieta (sobota)7,5
17:45 – 19:15Doskonalenie podstawowych umiejętności gry w piłkę ręczną w formie zadaniowej, zabawowej i małych gier2hpraktyka Marek Arciszewski/Anna Samol10
19:15 – 20:15kolacja    
20:30 – 21:30szkolenie koordynatorów    
 niedziela    
7:00-9:00śniadanie    
9:00-11:00warsztat sportbm/motoryczny/organizacyjny grupy wg zgłoszeń2hWarsztat – sala gimnastyczna/sala konferencyjnagrupy warsztatowe tworzone są wg list zgłoszeń15

Certyfikaty (B,C): ważne na sezon 2024/2025 wydane będą przy minimum 80 punktach obecności. Za udział we wszystkich zajęciach można zdobyć maksymalnie 100 punktów. Potwierdzenie udziału
w konferencji wydawane jest w formie elektronicznej na profilach trenerów systemu licencyjnego ZPRP.

Zgłoszenia przyjmowano do dnia 09.10.2023 r.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Skip to content