Nowy rok szkolny 2023/2024 – zmiany w programach szkoleniowych

Rok szkolny 2023/2024 będzie dla trenerów OSPR czasem modyfikacji wynikających z analizy efektywności szkolenia. Wprowadzono obowiązek planowania treningu i elementów składających się na niego. Do tego celu będzie wykorzystywana Aplikacja sportbm, która ma zaprogramowane podpowiedzi, ułożone wg obowiązującej metodyki szkolenia.

Trenerzy klas IV-VI będą dwa razy w ciągu roku szkolnego przeprowadzać test sprawności ogólnej MTSF (początek i koniec roku szkolnego). W starszych klasach będzie obowiązywał test INKF i Beep Test, które mogą uczniom ułatwić ew. aplikację do szkół mistrzostwa sportowego. Testy na konsultacjach zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Uczestnicy akcji będą realizować próby testu RSU bez biegu wahadłowego.

Akcje wojewódzkie zostaną przeprowadzone w większości od września do końca października. Konsultacja startowa rocznika 2012 odbędzie się w listopadzie, a na przełomie listopada i grudnia przeprowadzona zostanie konsultacja centralna dla ósmych klas szkoły podstawowej.

Jeszcze do grudnia br. nasi trenerzy będą mogli uczestniczyć w dużych konferencjach trenerskich w COS Wałcz i COS Szczyrk oraz szkoleniach warsztatowych z zakresu motoryki oraz szkolenia bramkarzy (Kórnik, Kielce). Terminy wydarzeń są dostępne na naszych stronach internetowych. Szczegółowe informacje o czekających nas zadaniach będą przekazywane szkoleniowcom przez koordynatorów wojewódzkich OSPR.

Skip to content