Termin: 1-11.08.2019 r.

Miejce: Katowice - Akademia Wychowania Fizycznego

Obiekty szkolenia - Akademia Wychowania Fizycznego

Kierownik zgrupowania: Józef Kulik

Uczestnicy: chłopców 2004, 2005

Ustalone zostaną cztery trasy przejazdów busów. W pozostałych przypadkach opiekunowie organizują dojazd i powrót we własnym zakresie.

Koszt: bezpłatny udział zakwalifikowanych zawodników.