Termin: 1-11.08.2019 r.

Miejce: Warszawa - Akademia Wychowania Fizycznego

Obiekty szkolenia - Akademia Wychowania Fizycznego

Kierownik zgrupowania: Marek Mońko

Uczestnicy: dziewczęta 2005, 2006

Ustalone zostaną cztery trasy przejazdów busów. W pozostałych przypadkach opiekunowie organizują dojazd i powrót we własnym zakresie.

Koszt: bezpłatny udział zakwalifikowanych zawodników