Data: 16-26.07.2023

Miejsce: Kielce, Internat ul. Jagiellońska 90

Kierownik zgrupowania: Marek Mońko

 

Uczestnicy: cztery grupy dziewcząt z rocznika 2009 (uzupełniająco 2010) /do 16 osób w grupie

Ustalone zostaną cztery trasy przejazdów busów. W pozostałych przypadkach opiekunowie organizują dojazd i powrót we własnym zakresie.

Koszt: bezpłatny udział zakwalifikowanych zawodniczek (ocena poziomu sportowego)

Informacje o kwalifikacjach można pozyskać u koordynatorów wojewódzkich.

Organizacja zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN 

Rodzice opiekunowie prawni zawodników są zobowiązani do przedstawienia dokumentacji do dnia 20 czerwca 2023 /wg załączonych wzorów/

• aktualnych badań lekarskich

- karta kwalifikacyjna

Brak dokumentacji potwierdzającej wolę udziału w obozie po 30 czerwca skutkuje skreśleniem zawodnika z listy uczestników. W to miejsce zostaje powołany zawodnik rezerwowy.

W dniu wyjazdu (16.07.2023 r.) zawodnicy powinni posiadać:

• aktualną legitymację szkolną/dowód osobisty;

 

Każdy/każda z zawodników/zawodniczek powinien zabrać swoją piłkę.

 

Uczestnicy muszą mieć stroje sportowe /w tym koszulki OSPR/ buty halowe i do biegania na zewnątrz na zmianę oraz stroje kąpielowe (stroje jednoczęściowe), klapki i czepki.

Kontakt w sprawach organizacyjnych – Robert Barczyk barczyk@zprp.org.pl tel. +48 (22) 892 90 11  wew: 123