Zgrupowania letnie OSPR odbęda się w dniach 2-12.08.2018 r. w następujących miejscowościach:

Warszawa i Gdańsk

 

  1. Zawodniczki obowiązkowo muszą mieć:
  • sprzęt sportowy do treningu w hali i w terenie
  • taśmę rehabilitacyjną
  • piłki

AWF Warszawa - dziewczęta, AFiS Gdańsk -chłopcy

  1. Liczba zawodników i zawodniczek  zgrupowania - po 96 osób.
  2. Z wszystkich zawodniczek zostanie utworzonych sześć grup ćwiczebnych po 16 osób. Grupy będą ćwiczyć w połączeniu 1+2, 3+4, 5+6. Po 60 minutach następuje zmiana zadań treningowych np. grupa 1 po 60 min. realizuje program grupy 2 a grupa 2 realizuje program grupy 1.

Specjalistyczne zajęcia bramkarskie będą odbywać się w hali w tym samym czasie co zajęcia dla zawodniczek pola.

Każda jednostka treningowa realizowana jest w 120 mim. 15 min przed rozpoczęciem treningu trenerzy wraz z grupą mają być obecni w wyznaczonym miejscu w celu omówienia zadań treningowych.

Każdą jednostkę treningową należy kończyć zestawem ćwiczeń rozciągających bez obuwia, w luźnej i spokojnej formie, (np. streching relaksacyjny)ok. 10 - 15 min.

Konspekt winien uwzględniać organizację zajęć dla grupy 16 zawodniczek. Każde zajęcia treningowe prowadzi jeden trener w asyście trenera drugiego.

Rozkład dnia:                                                                                                             

1.  Pobudka                                               6.50                                               

2.  Rozruch poranny                                7.00 -7.45                                     

3.  Toaleta poranna                                  7.45 - 8.00

4.  Śniadanie                                             8.00 - 8.30                                    

5.  I trening                                                9.30 - 11.30                                 

6.  Obiad                                                    13.00 - 13.30                               

8.  II trening                                               16.30 - 18.30                               

9.  Kolacja                                                  19.30 - 20.00                               

  10.  Teoria, odprawa                                 21.00 - 22.00                               

  11.  Cisza nocna                                          22.30 – 6.50                        

 

Powołania na OOM obejmą:

- chłopców 16 letnich (urodzonych w 2002 roku) z możliwością dokooptowania 4 zawodników 15 letnich (urodzonych w 2003 roku)

- dziewczęta 15 letnie (urodzonych w 2003 roku) z możliwością dokooptowania 4 zawodniczek 14 letnich (urodzonych w 2004 roku).

 

 02.08.2018 (czwartek) GDAŃSK

do godz. 17.00 - Przyjazd ekip do Gdańska, zakwaterowanie w akademikach na terenie AWFiS

godz. 18.00 – 19.00 - kolacja

godz. 20.00 – 20.30 – Zebranie - odprawa trenerów – Hala XII

godz. 20.30 – 21.30 – Otwarcie zgrupowania (wszyscy uczestnicy) - podział na grupy treningowe

 

 02.08.2018 (czwartek) Warszawa

do godz. 16.00 - Przyjazd ekip do Warszawy, zakwaterowanie w akademikach na terenie AWF Warszawa

godz. 18.00 – 19.00 - kolacja

godz. 20.00 – 20.30 – Zebranie - odprawa trenerów – Hala I

godz. 20.30 – 21.30 – Otwarcie zgrupowania (wszyscy uczestnicy) - podział na grupy treningowe