Data: 17-27.07.2022

Miejsce: Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze”, ul. Górnicza 3, Rudki, 26-006 Nowa Słupia

Kierownik zgrupowania: Józef Kulik

 

Uczestnicy: cztery grupy dziewcząt z rocznika 2008 (uzupełniająco 2009) /do 16 osób w grupie

Ustalone zostaną cztery trasy przejazdów busów. W pozostałych przypadkach opiekunowie organizują dojazd i powrót we własnym zakresie.

Koszt: bezpłatny udział zakwalifikowanych zawodniczek (ocena poziomu sportowego)

Informacje o kwalifikacjach można pozyskać u koordynatorów wojewódzkich.

Organizacja zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN 375/MAZ/L-2022