Data: 17-27.07.2022

Miejsce: Internat Zespołu Szkół nr 2 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

Kierownik zgrupowania: Marek Mońko

 

Uczestnicy: cztery grupy chłopców z rocznika 2008 (uzupełniająco 2009) /do 16 osób w grupie

Ustalone zostaną cztery trasy przejazdów busów. W pozostałych przypadkach opiekunowie organizują dojazd i powrót we własnym zakresie.

Koszt: bezpłatny udział zakwalifikowanych zawodniczek (ocena poziomu sportowego)

Informacje o kwalifikacjach można pozyskać u koordynatorów wojewódzkich.

Organizacja zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN 376/MAZ/L-2022