Konferencja trenerów OSPR

miejsce: Szczyrk

uczestnicy:  trenerzy Projektu

termin:

19.11.2021 r. piętek g. 16.00-19.00

20.11.2021 r. sobota g. 9.00-15.00

21.11.2021 r. niedziela g. 09.00-13.45

Planowane tematy:

Temat 1: Przygotowanie biegowe piłkarz ręcznego

Temat 2 : Nauka podstawowych umiejętności gimnastycznych w treningu piłkarza ręcznego.

Temat 3: Plyometria zestawy ćwiczeń dla klas kl. 7-8.

Temat 4: Metodyka nauczania rzutów z podłoża (wykładowca do ustalenia).

Temat 5: Mobilizacja stawu barkowego.

Temat 7: Metody uatrakcyjniania zajęć z piłki ręcznej dla dzieci z klas 4.

Temat 8: Współpraca bramkarza z obroną. Komunikacja, ustawienie zawodników.

Temat 9: Trening autogenny i audiowizualna relaksacja