Konferencja trenerów OSPR

miejsce: COS Szczyrk

uczestnicy:  trenerzy Projektu

termin:

Piątek

19.11.2021

14.00-15.00

obiad

15.00-16.15

Zajęcia programowe -teoria

przerwa

 

16.30-19.00

Zajęcia programowe - praktyka

19.00-20.00

kolacja

20.00-20.30

Zajęcia programowe -teoria

   

Sobota

20.11.2021

09.00-10.30

Zajęcia programowe -teoria

 

przerwa

10.45-11.30

Zajęcia programowe -teoria

11.30-11.45

przerwa

11.45-13.30

Zajęcia programowe - praktyka

13.30-14.30

obiad

14.30-16.30

Zajęcia programowe - praktyka

16.30-16.45

przerwa

16.45-17.45

Zajęcia programowe - praktyka

17.45-18.00

przerwa

18.00-18.45

Zajęcia programowe -teoria.

19.00-20.00

kolacja

20.00-21.30

Zebranie koordynatorów

   

Niedziela

21.11.2021

9.00-11.00

Zajęcia programowe - teoria

11.00-11.15

przerwa

11.15-12.45

Zajęcia programowe - teoria

12.45-13.15

Rozdanie certyfikatów

13.15-14.15

obiad

Planowane tematy:

Gry i zabawy wprowadzające do piłki ręcznej – teoria i prkatyka

Współpraca bramkarza z obroną. Komunikacja, ustawienie zawodników.

Regulamin powoływania zawodników na akcje centralne

Plyometria zestawy ćwiczeń dla klas kl. 7-8. teoria i praktyka

Przygotowanie biegowe piłkarza ręcznego – teoria i praktyka

Mobilizacja stawu barkowego – teoria i praktyka.

Metodyka nauczania rzutów z podłoża – teoria i praktyka

Nauka podstawowych umiejętności gimnastycznych w treningu piłkarza ręcznego - praktyka

Bezpieczeństwo pracy z młodzieżą. Metody oceny pracy trenerów i koordynatorów.

WYKORZYSTAJ STRES SWOICH ZAWODNIKÓW

Założenia organizacyjne

Ocena wyników testów RSU w latach 2018-2021