Program może ulec zmianie. Trenerzy dojeżdżają we własnym zakresie.