Małopolski Związek Piłki Ręcznej pragnie poinformować o organizowanej kursokonferencji szkoleniowej dla instruktorów i trenerów, która odbędzie się w terminie 5-6 czerwca 2016 r. w Tarnowie. Udział w kursokonferencji będzie podstawą do ubiegania się lub przedłużenia licencji kategorii C na sezon 2016/2017.

 

Szczegółowy plan kursokonferencji:

 

5 czerwca - NIEDZIELA

10.00 - 10.15 - Otwarcie kursokonferencji.

10.15 - 11.45  - Organizacja treningu rzutowego na etapie szkolenia wszechstronnego i ukierunkowanego - Wojciech Miodoński.

11.45 - 13.15 - Nauczanie i doskonalenie obrony oraz organizacji ataku szybkiego na etapie szkolenia ukierunkowanego i wczesnej specjalizacji - Marek Płatek.

13.15 - 14.45 - Ćwiczenia kompleksowe w procesie nauczania i doskonalenia indywidualnych taktycznych umiejętności uwalniania się od przeciwnika w ataku wielopozycyjnym - dr Ryszard Jarząbek.

14.45 - 16.00 - Przerwa obiadowa.

16.00 - 17.30 - Monitorowanie treningu piłkarzy ręcznych za pomocą wskaźników biochemicznych - dr hab. prof. nadzw. Wanda Pilch.

17.30 - 19.00 - Komunikacja pomiędzy sędziami a trenerem - Krzysztof Jac.

 

6 czerwca - PONIEDZIAŁEK

II część konferencji jest otwarta dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów PWSZ Tarnów (dopołudniowa).

9.00 - 10.30 - Technika gry w obronie - elementy obrony indywidualnej - dr Kazimierz Mróz.

10.30 - 12.00  - Ćwiczenia do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego i pozycyjnego - Stanisław Majorek.

12.00 - 13.30 - Gry z uwzględnieniem obrony każdy swego - Lidia Walczyk.

13.30 - 14.30 - Przerwa obiadowa.

14.30 - 16.00 - Rola wytrzymałości szybkościowej (research sprint ability) w piłce ręcznej - dr Piotr Kuczek.

16.00 - 18.30 - Piłka ręczna dzieci i młodzieży - aspekty wychowawcze, rola i zadania trenera - dr hab. prof. nadzw. Michał Spieszny.

18.30 - 18.45 - Zakończenie kursokonferencji i wręczenie certyfikatów.

 
Zajęcia odbywać się będą w Hali Sportowej PWSZ w Tarnowie ul. Mickiewicza 8 oraz w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży ul. J. Piłsudskiego 24.

 

Szczegółowych informacji na temat kursokonferencji udziela Małopolski Związek Piłki Ręcznej.

 

Małopolski Związek Piłki Ręcznej
ul. Ptaszyckiego 4 a - pawilon
31-979 Kraków

Telefon: 887-666-778

e-mail: biuro@mzpr.pl