Związek Piłki Ręcznej w Polsce uprzejmie informuje, że Dział Organizacji Szkolenia we współpracy z Radą Trenerów organizuje w Warszawie w dniach 01-03.09.2017r. licencyjną kursokonferencję szkoleniową dla trenerów i instruktorów piłki ręcznej.

 

Informacje organizacyjne:

Certyfikat ukończenia w/w kursokonferencji będzie podstawą do przedłużenia licencji trenerskiej kategorii B i ew. C na sezon 2017/18, zgodnie z Regulaminem wydawania licencji trenerskich w ZPRP.

W uzasadnionych przypadkach w Kursokonferencji mogą wziąć udział również trenerzy ubiegający się o przedłużenie licencji kategorii A.

Zajęcia programowe:

AWF Warszawa, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34

Koszty udziału w kursokonferencji

Zryczałtowany koszt udziału wynosi:

Wariant A: 400,00 zł (czterysta złotych). Opłata obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę), przerwy kawowe, materiały szkoleniowe oraz koszty związane z prowadzeniem wykładów i zajęć praktycznych.

Wariant B: 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych). Opłata obejmuje wyżywienie (kolacja         w piątek, obiad i kolacją w sobotę, obiad w niedzielę), przerwy kawowe, materiały szkoleniowe oraz koszty związane z prowadzeniem wykładów i zajęć praktycznych.

Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących.

Druk zgłoszenia (w załączniku) należy przesłać na adres e-mailowy: lewandowski@zprp.org.pl do dnia  14.08.2017 r. Do zgłoszenia powinna być dołączona kopia dowodu wpłaty na konto:  PKO BP 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Ze względów organizacyjnych liczba miejsc na kursokonferencji jest ograniczona, w związku z czym o akceptacji uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osobą odpowiedzialną z ramienia ZPRP za organizację kursokonferencji jest p. Daniel Lewandowski (tel.: 662 242 711).

Ramowy program kursokonferencji:

01.09.2017 (piątek)

15.00-15.15    - otwarcie kursokonferencji

15.15-17.45    - zajęcia programowe

18.00-19.00    - kolacja

19.30-21.00    - zajęcia programowe

           02.09.2017 r. (sobota)

08.00-08.30    - śniadanie

09.00-13.00    - zajęcia programowe

13.15-14.30    - obiad

15.00-19.00    - zajęcia programowe

19.30-20.30    - kolacja

03.09. 2017 r. (niedziela)

                                    - śniadanie

             09.00-12.45   - zajęcia programowe 

12.45-13.15    - zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów

13.15-14.00    - obiad i wyjazd uczestników

Wykładowcami podczas kursokonferencji będą lektorzy EHF oraz wybitni trenerzy i specjaliści krajowi z zakresu nauk o sporcie.
Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w komunikacie nr 2.