IV Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w szkole" odbędzie się w dniach 2–4 czerwca 2016 roku w Kielcach.

Temat Konferencji: „Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w oparciu o trening piłki ręcznej".

Organizatorami Konferencji są: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej.

Cele Konferencji:

  • ukazanie walorów piłki ręcznej jako dyscypliny sportowej, wspomagającej rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
  • prezentacja najnowszych zdobyczy w zakresie teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej
  • wymiana informacji i dyskusje
  • możliwość uzyskanie certyfikatu umożliwiającego wydanie licencji trenerskiej B i C
  • integracja środowiska nauczycieli wychowania fizycznego

  https://www.scdn.pl/index.php/component/content/article/1165