Absolwenci kursu otrzymują:

  • po zakończeniu zajęć – zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej umożliwiające wydanie licencji trenerskiej A na sezon 2020/2021 – zaświadczenie jest ważne przez 24 miesiące;
  • po obronie pracy dyplomowej - certyfikat (w języku polskim i angielskim) ukończenia kursu na najwyższym poziomie krajowym (3), umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii A oraz licencji EHF.

 

Czas trwania: 08.03.2020 r. – 04.07.2020 r.

 

Termin zgłoszeń do 16.02.2020 r. – Informację o przyjęciu na kurs potwierdza ZPRP

Terminy zajęć:

Część ogólna:              I zjazd: 08-10.03.2020 r. Warszawa

II zjazd: 15-17.03.2020 r. Warszawa

III zjazd: 05-07.04.2020 r. Warszawa

Część specjalistyczna: IV zjazd: 07-14.06.2020 r. COS Szczyrk

V zjazd: 28.06-04.07.2020 r. Warszawa

luty 2021 r. – egzamin dyplomowy – I termin

czerwiec 2021 r. – egzamin dyplomowy – II termin

Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu jest:

- minimum 90% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;

- pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;

- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;

- pozytywna ocena pracy dyplomowej;

Program - 250 godzin

Część ogólna – 60 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy zarządzania i prawa w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu)

Część specjalistyczna – 40 godzin – wykłady, 120 godzin - zajęcia praktyczne/warsztaty

Metodyka nauczania techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej; warsztat nowoczesnego trenera – planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego, kadry, selekcjonera oraz asystenta; piłka ręczna – odmiany gry; sędziowanie; odnowa biologiczna;

Część seminaryjna -30 godzin

Ostatnim etapem kursu jest seminarium prowadzone przez promotora. Zajęcia obejmują ustalenie tematu pracy pisemnej oraz pomoc metodyczną. Certyfikaty ukończenia kursu będą wydane po obronie pracy pisemnej.

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Wymagania dla kandydatów:

1. Dyplom trenera II klasy w piłce ręcznej lub aktualna licencja B (ZPRP);

2. Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja:

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (zapis online);

2. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;

3. Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej II klasy lub licencji trenerskiej kategorii B (ZPRP);

4. Fotografia w wersji cyfrowej (format jpg w dużej rozdzielczości);

5. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;

6. Zaświadczenie o 2 letnim stażu pracy w charakterze szkoleniowca, od czasu uzyskania tytułu trenera II klasy;

7. Dowód wpłaty.

 

Skan ww. dokumentów należy załączyć podczas rejestracji na kurs.

Zapisy wyłącznie online na stronie www.zprp.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy slowinski@zprp.org.pl