Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Związek Piłki Ręcznej w Polce ogłaszają nabór na kurs trenera piłki ręcznej, umożliwiający ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii B.
Kurs prowadzony zgodni z oficjalnym programem Związku Piłki Ręcznej w Polsce! (System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce).
Absolwenci kursu otrzymują:
- zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej,
- uprawnienia trenera piłki ręcznej kategorii B Związku Piłki Ręcznej w Polsce, uprawniającą do prowadzenia drużyn II ligi i niższych seniorskich klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych zgodnie z regulaminem wydawania licencji trenerskich w ZPRP.
Czas trwania: 04.03.2016 - 31.07.2016

Terminy zajęć:
I zjazd:   04.03-06.03.2016
II zjazd:  18.03-20.03.2016
III zjazd: 08.04-10.04.2016
IV zjazd: 06.05-08.05.2016
V zjazd:  27.05-29.05.2016
VI zjazd: 24.06-30.06.2016
30.06.2016 - egzamin z części ogólnej (test)
01.07.-31.07.2016 - egzamin dyplomowy (dokładne terminy egzaminów dyplomowych zostaną ustalone przed zakończeniem zajęć dydaktycznych)

Program – 180 godzin
Część ogólna - 48 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy zarządzania
i prawa w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu, kurs kierownika wypoczynku)
Część specjalistyczna - 46 godziny - wykłady, 86 godzin – warsztaty/zajęcia praktyczne;

Miejsce zajęć: AWF Warszawa ul. Marymoncka 34

Wymagania dla kandydatów:
1.    Stopień instruktora piłki ręcznej ZPRP;
2.    Wykształcenie co najmniej średnie.
Wymagana dokumentacja:
1.    Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej;
2.    Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub inne zgodnie z deklarowanym wykształceniem;
3.    Kopia legitymacji instruktora piłki ręcznej ZPRP;
4.    Kopia dowodu osobistego;
5.    Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
6.    Zaświadczenie lekarskie, od lekarza medycyny pracy, potwierdzające możliwość udziału w kursie trenerskim;
7.    Dowód wpłaty;
8.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez ZPRP.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa do 19 lutego 2016 roku Kontakt.                                                                                                                                                                

Opłaty za kurs: około 2 500 zł (możliwość rozłożenia na raty):

I rata - 1 500 zł, płatna w momencie zapisu na kurs,

II rata - 1 000 zł do 10.04.2016 r.

Uwaga: Opłata obejmuje koszty realizacji zajęć dydaktycznych, materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej, przeprowadzenia egzaminu, wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu trenera piłki ręcznej oraz wydania licencji trenera piłki ręcznej kategorii B w przypadku ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego:

22 1090 1014 0000 0001 0655 4910

z dopiskiem: kurs trenera piłki ręcznej

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.