Trasy przejazdu busów:

dziewczęta  

Gdańsk  – Elbląg – Kwidzyn  – Brodnica  – Zaździerz

Dąbrowa Białostocka – Warszawa (z Lublina i Łukowa) – Płock – Zaździerz

Zachodniopomorskie i Wielkopolskie dojazd pociągami

 

RAZEM chłopcy + dziewczęta

Opole – Gliwice – Zabrze – Chorzów – Sosnowiec – Piotrków Tryb. – Łódź – Zaździerz – Gdańsk

chłopcy

Ostrowiec Św. – Kazimierz Dolny – Siemiatycze – Olsztyn – Gdańsk

Lubuskie, Dolnośląskie i Zachodniopomorskie, Wielkopolskie – dojazd pociągami

 

Wytyczne organizacyjno-szkoleniowe

 • Cele konsultacji:
 • Wspomaganie efektywności pracy trenerów Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej poprzez wymianę doświadczeń, współpracę i dzielenie się wiedzą oraz integrację młodzieży.
 • Przeprowadzenie obowiązujących testów sprawności fizycznej.
 • Ocena poziomu sprawności ogólnej i umiejętności techniczno-taktycznych najlepszych zawodniczek/zawodników objętych szkoleniem w OSPR pod kątem przydatności do kadr narodowych.
 • Rozpoznanie aktualnego zasobu i tempa rozwoju sportowego młodzieży     z poszczególnych Ośrodków i regionów.
 • Założenia organizacyjne:
 1. Uczestnicy konsultacji obowiązkowo muszą mieć:
 • aktualne badania lekarskie,
 • zgodę rodzica,
 • sprzęt sportowy do treningu w hali.


Ze wszystkich uczestników konsultacji zostaną utworzone dwie grupy ćwiczebne. Każde zajęcia treningowe prowadzi dwóch trenerów - trener prowadzący (główny)                   i trener asystujący.

 1. Trenerzy mają do zrealizowania 6 jednostek treningowych w tym:

podczas konsultacji makroregionalnych:

 • wykonanie Testu sprawności ukierunkowanej (5 prób wg załącznika) w dniu przyjazdu,
 • wykonanie sprawdzianu wydolności tlenowej Beep Test - w dowolny dzień /10 pomiarów z użyciem pulsometru- wybieramy najlepszych/.

podczas konsultacji wojewódzkich:

 1. Czas trwania jednostki treningowej od 90 do 120 mim.
 2. Zajęcia bramkarskie odbywają się w hali w tym samym czasie co zajęcia dla zawodniczek (-ków) pola. Trener szkolenia bramkarskiego poza prowadzeniem specjalistycznej jednostki treningowej dla bramkarek (-rzy) uczestniczy aktywnie                       w pozostałych zajęciach.
 3. Przed rozpoczęciem każdego treningu należy zaplanować ok. 15 min na omówienie z grupą bieżących zadań treningowych.
 4. Każdego dnia konsultacji odbędą się odprawy szkoleniowo-organizacyjne trenera koordynatora z kadrą trenerską.
 5.  Podczas konsultacji nie przewiduje się rozgrywania meczy.

 

 • Uwagi szkoleniowe
 1. Szkolenie winno być realizowane zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem konsultacji. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane po uzgodnieniu z trenerem koordynatorem.
 2. Trenerzy zobowiązani są do przygotowania na piśmie konspektu dla każdej jednostki treningowej, zgodnie zplanem przedstawionym w Materiałach metodyczno-szkoleniowych (Gimnazjum  i Liceum), w Tab. 5 – Mikrocykl treningowy dla OSPR,                     str. 58.
 3. Konspekty oraz zasady prowadzenia zajęć będą omawiane z trenerem koordynatorem i powinny być realizowane zgodnie z tymi ustaleniami.
 4. Ćwiczenia muszą być zaplanowane w takiej formie aby charakteryzowały się celowością, odpowiednią intensywnościąi dynamiką.
 5. Każdą jednostkę treningową należy kończyć zestawem ćwiczeń rozciągających bez obuwia, w luźnej i spokojnej formie, (np. streching relaksacyjny, mobilizacja powięzi, ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej) ok. 10 - 15 min.
 6. Nagrywanie treningów (fragmentów treningów), pozwala przeanalizować szczegółowo pracę zawodniczek (-ków) i skorygować ewentualne błędy.