KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

OD ROKU SZKOLNEGO 2020/2021oraz 2021/2022

PROGRAMY http://ospr.edu.pl/informacje/program.html

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2020/2021) - wybrane prób testu MTSF (bez zmian) 2021/2022

Kryteria rekrutacji – LO (2020/2021 - test INKF/Próba sprawności techniczno-biegowej

Załącznik do Rozporządzenia MEN - cele w programie szkolenia

Załącznik do Rozporządzenia MEN - treści w programie szkolenia

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

PROGRAMY http://ospr.edu.pl/informacje/program.html

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2019/2020) - wybrane prób testu MTSF (bez zmian)

Kryteria rekrutacji – LO (2019/2020) - test INKF/Próba sprawności techniczno-biegowej

Załącznik do Rozporządzenia MEN - cele w programie szkolenia

Załącznik do Rozporządzenia MEN - treści w programie szkolenia

OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018, 2018/2019

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2156).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942).
  4. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 59).
  5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 60).

 

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument (2018/2019)

​​Program szkolenia dla szkół podstawowych – klasy IV-VI /poprawiony zgodnie z wytycznymi MSiT/

​​Program szkolenia dla szkół podstawowych – klasy VII/VIII

Program szkolenia-szkoła ponadgimnazjalna

Kryteria rekrutacji – SMS LO

Kryteria rekrutacji – LO (2018/2019)

(szczegóły testów są dostępne w publikacji "Piłka ręczna. Nazewnictwo i zbiór testów" 2018 Red. zbiorowa str. 24, 35)

NLO SMS ZPRP (2018/2019)

Kryteria rekrutacji – NLO SMS ZPRP (2019/2020) - w przygotowaniu

Test sprawności ukierunkowanej – punktacja

W okresie przejściowym, tj. od września 2017 do czerwca 2020 roku, obowiązuje dostosowanie treści programowych do odpowiedniego oddziału i typu szkoły określonego      w art. 18 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

I tak:

Typ szkoły w nowym systemie szkolnym

Odpowiedniki w obecnym systemie szkolnym

  1. Ośmioletnia szkoła podstawowa:

 

Klasa:

IV -VI

klasy IV – VI, program: Odkrywam Piłkę Ręczną   (bez zmian)

VII

klasa I gimnazjum, program: Program Wychowania Fizycznego w Gimnazjum Sportowym i Liceum Sportowym   o Profilu Piłki Ręcznej  –  Część I Gimnazjum

VIII

klasa II gimnazjum, program: jak wyżej

  1. Czteroletnie liceum ogólnokształcące:

 

Klasa:

I LO

klasa III gimnazjum, program: jak wyżej

II LO

klasa I LO, program: Program Wychowania Fizycznego w Gimnazjum Sportowym i  Liceum Sportowym o Profilu Piłki Ręcznej  –  Część II Liceum

III LO

klasa II LO, program jak wyżej

IV LO

klasa  III LO, program jak wyżej

 

ZMIANY W ORGANIZACJI SZKOLENIA KADR WOJEWÓDZKICH

W 2017 R. ROLA ORGANIZATORÓW KW MŁODZIKÓW W PIŁCE RĘCZNEJ PRZYPADA WOJEWÓDZKIM FEDERACJOM SPORTU

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Decyzję dotyczącą wspierania szkolenia kadr wojewódzkich młdozika (KWM). W 2016 r. rola organizatorów KWM w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu, które indywidualnie na swoim terenie określają limity szkolenia dla poszczególnych sportów.

W grach sportowych nie powierzono zadania organizacji kadr wojewódzkich juniorów młodszych.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży będzie organizowana w Wojeództwie Mazowieckim

NIEPUBLICZNE SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZPRP

Koordynator programu: Andrzej Wiśniewski

szkolenie dziewcząt i chłopców

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁOCKU ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

Al. Kilińskiego 4
09-402 Płock
TEL./FAX: 24-366-43-60
http://smsplock.zprp.org.pl

 

szkolenie chłopców

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE (wygasające)

ul. Kołobrzeska 77
80-396 Gdańsk
tel.(58) 557-21-31,  557-21-69, 765-06-27

https://sport.bm.pl/smszprpgda/

 

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KIELCACH - SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

ul. Jagiellońska 90

25-734 Kielce
tel. (041) 367-61-83
fax (041) 367-69-32
e-mail: sekretariat@smskielce.pl

http://smskielce.pl/aktualnosci/

 

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE – SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZPRP


ul. Mickiewicza 56b
82-500 Kwidzyn
tel. (055) 279-42-75
NIP: 581-19-69-677
e-mail: sekretariat@smskwidzyn.pl

Małgorzata Wróblewska – dyrektor 
tel. +48 795 442 161
e-mail: mwroblewska@smskwidzyn.pl

Robert Majdziński – dyrektor sportowy
tel. +48 601 652 483
e-mail: rmajdzinski@smskwidzyn.pl