Kryteria rekrutacji do klas sportowych o profilu piłki ręcznej

Od 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o systemie oświaty, na podstawie których wprowadzane są zmiany zasadach rekrutacji uczniów do klas sportowych w publicznych szkołach ogólnodostępnych, szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego. W ustawie określono, że do ww. szkół przyjmuje się uczniów klas pierwszych, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu. Związek Piłki Ręcznej w Polsce wskazał kryteria rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o profilu piłki ręcznej.

/informacje/szkolenie-sportowe-mlodziezy.html

Wyniki ustaleń Komisji Oceniającej OSPR/26.02.2016 r.

Komisja Oceniająca wnioski przyjęła do grupy OSPR w województwie podkarpackim dwie nowe szkoły podstawowe. Decyzja zapadła na posiedzeniu w dniu 16.02.16 r.

Szkoły podstawowa w Zarzeczu prowadzi szkolenie dziewcząt i chłopców. Jest to szkoła należąca do powiatu przeworskiego oddalona od Przeworska  i Jarosławia 9 km. Szkoła posiada znakomitą bazę sportową i warunki socjalno-bytowe, m.in. halę sportową z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, siłownię, salę gimnastyczną, bieżnię tartanową 400 m, boiska typu Orlik trawiaste i wielofunkcyjne do piłki ręcznej oraz stadion piłkarski.

Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła (w tym Szkoła Podstawowa w Dzikowcu) szczyci się sukcesami sportowymi na rywalizacji dziewcząt w województwie oraz rozgrywkach w krajowych. Szkoła posiada salę gimnastyczna, z możliwością dostępu do hali pełnowymiarowej w Cmolasie oddalonej o 8 km, boiska sportowe typu Orlik, stadion lekkoatletyczny, stadion piłkarski.

 

Wyniki ustaleń Komisji Oceniającej OSPR /07.09.2015 r.

Na podstawie złożonych deklaracji udziału w programie oraz gotowości do podpisania porozumień trójstronnych ustalono listę szkół biorących udział w Programie. Nowe propozycje zostały zatwierdzone przez Komisję Oceniającą w dniu 7 września 2015 r.

lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie,  dolnośląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Lista może ulec zmianie w przypadku wycofania się szkół lub organów prowadzących tych jednostek.

Komunikat do wszystkich jednostek współpracujących z ZPRP w Programie rozwoju piłki ręcznej – OSPR /POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE

Szanowni Państwo

Szkoły składające wniosek o udział
Programie rozwoju piłki ręcznej – OSPR

Organy prowadzące szkół

wg rozdzielnika

 

Szanowni Państwo

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje rozpoczął realizację „Programu rozwoju piłki ręcznej – OSPR” z dniem 1 września 2015 r.

Nabór wniosków szkół aplikujących do projektu prowadzony był od lutego 2015 r. Spośród około 480 wniosków wyłoniono blisko 300 szkół spełniających kryteria opisane w Programie (pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, obiekty wspomagania szkolenia, jak np. pływalnie, boiska zewnętrzne, obiekty lekkoatletyczne, kwalifikowana kadra szkoleniowa, zwiększona liczba godzin szkolenia sportowego, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego). W każdym województwie powstaną dwa Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR), jeden dla dziewcząt i jeden dla chłopców. W skład OSPR będą wchodziły: jedno liceum, trzy gimnazja i sześć szkół podstawowych. Utrzymanie ciągłości szkolenia uczniów utalentowanych sportowo jest jednym z podstawowych warunków osiągnięcia mistrzostwa sportowego, w efekcie realizacji wieloletniego cyklu przygotowań do zawodów najwyższej rangi.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ma wieloletnie, bogate doświadczenie w organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, w formie ośrodków sportowych, czego wynikiem i jednocześnie potwierdzeniem jest Decyzja nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca br. w sprawie „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 r. zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”. Jednym z warunków kontynuacji współpracy Związku z Ministerstwem w ramach tego Programu jest ustalenie i sformalizowanie szczegółowych zasad pomiędzy organem prowadzącym placówkę szkolenia sportowego, a ZPRP. Wzór porozumienia został załączony do niniejszego pisma.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem, podpisanie trzech egzemplarzy i przesłanie do siedziby Związku Piłki Ręcznej w Polsce do 30 grudnia 2015 r.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Programu są Kierownik Projektu Zygfryd Kuchta (Wiceprezes ZPRP, 665 434 213), Zastępca Kierownika Projektu – Dorota Liese-Romanowska (665 430 057) oraz koordynatorzy makroregionalni i wojewódzcy OSPR. Porozumienie zawierane jest na okres do 30 czerwca 2017 r.

 

Z poważaniem
Henryk Szczepański
I Wiceprezes ZPRP

 

Współpraca z fizjoterapeutami (konsultantami) – nabór wniosków – OSPR | 10-08-2015r.  
Informacja o wynikach postępowania Komisji Oceniającej OSPR | 05-08-2015r.  
Wyniki naboru wniosków cz.2 | 05.08.2015 r.  
Wyniki naboru wniosków | 28.07.2015 r.  
Obrady Komisji Oceniającej – OSPR | 07-07-2015r.  

 

 

druk potwierdzenia udziału szkoły podstawowej - 
druk potwierdzenia udziału gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej -