DZIAŁ REGULAMINY

- regulamin akcji szkoleniowych

- regulamin szkoleniowców 

- zgoda rodziców na CAMP OSPR 

TRENERZY

– wzór oświadczenia/ dot. umowy-zlecania 
– materiały metodyczno-szkoleniowe /gimnazjum i liceum – 
– tabela wyników testów i sprawdzianów – 

SZKOŁA OSPR

– porozumienie 2017
– aneks do porozumienia zawartego przed rokiem 2017 
– wniosek zał. 1   

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych trener/ 

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczeń/  – trener skanuje podpisany przez rodziców do Systemu OSPR


– wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych/  – uzupełniony i podpisany pozostaje w dokumentacji szkoły do wglądu koordynatorów ZPRP
– testy i sprawdziany rekomendowane przez ZPRP 
– druk potwierdzenia udziału GIM, LO 
– druk potwierdzenia udziału SP 

DOKUMENTY DODATKOWE

– zgoda na udostępnienie wizerunku   informacja -  
– lista uczestników badania lekarskiego 

APLIKACJA OSPR

W twojej szkole są uczniowie utalentowani sportowo? Chcesz zwiększyć szansę dzieci ze szkoły podstawowej na naukę gry z profesjonalistami? Zgłoś szkołę do grupy „Aplikacja OSPR”. ZPRP realizuje ogólnopolski program rozwoju piłki ręcznej, który w perspektywie 6-8 lat ma zwiększyć szansę reprezentacji Polski w rywalizacji międzynarodowej – więcej informacji    wniosek .