DZIAŁ REGULAMINY

- regulamin akcji szkoleniowych

- regulamin szkoleniowców 

- zgoda rodziców na zgrupowanie letnie w Gdańsku 2018 termin nadesłania do ndnia 25.07.2018 r.

- zgoda rodziców na zgrupowanie letnie w Warszawie 2018 termin nadesłania do ndnia 25.07.2018 r.

- zgoda rodziców na konsultację OSPR 

TRENERZY

– materiały metodyczno-szkoleniowe /gimnazjum i liceum – 
– tabela wyników testów i sprawdzianów – 

SZKOŁA OSPR

– porozumienie 2017
– aneks do porozumienia zawartego przed rokiem 2017 
– wniosek zał. 1   

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych trener/ 

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczeń/  – trener skanuje podpisany przez rodziców do Systemu OSPR


– testy i sprawdziany rekomendowane przez ZPRP 
– druk potwierdzenia udziału GIM, LO 
– druk potwierdzenia udziału SP 

DOKUMENTY DODATKOWE

– zgoda na udostępnienie wizerunku   informacja -  
– lista uczestników badania lekarskiego 

akty prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich:

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 r.w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

zakres i częstoliwość badań

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.

 

 

APLIKACJA OSPR

W twojej szkole są uczniowie utalentowani sportowo? Chcesz zwiększyć szansę dzieci ze szkoły podstawowej na naukę gry z profesjonalistami? Zgłoś szkołę do grupy „Aplikacja OSPR”. ZPRP realizuje ogólnopolski program rozwoju piłki ręcznej, który w perspektywie 6-8 lat ma zwiększyć szansę reprezentacji Polski w rywalizacji międzynarodowej – więcej informacji    wniosek .