APLIKACJA OSPR

W Twojej szkole są uczniowie utalentowani sportowo? Chcesz zwiększyć szansę dzieci ze szkoły podstawowej w rywalizacji w piłce ręcznej? Zgłoś szkołę do grupy „Aplikacja OSPR”.

Uczniowie, którzy stają się uczestnikami Projektu nie zmieniają barw klubowych. W jednym OSPR może ćwiczyć młodzież z kilku klubów. Zmiana barw klubowych może nastąpić zgodnie z "Regulaminem zmiany barw klubowych ZPRP" /obowiązującym na zasadach ogólnych/. Podstawowymi formami szkolenia są treningi stacjonarne (w miejscu zamieszkania) oraz konsultacje szkoleniowe zamiejscowe. Jedną z form wyłaniania talentów w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży są m.in. konsultacje startowe, zadanie mające na celu ocenę indywidualną zawodników, wskazanie dalszej drogi rozwoju sportowego.

Wnioski należy składać na formularzu APLIKACJI.

Program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia sportowego młodzieży jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej. Został uruchomiony od września 2015 r. dzięki wsparciu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:

  • zwiększenie zasięgu szkolenia w piłce ręcznej;
  • przeprowadzanie szkoleń, pokazów i konferencji dla nauczycieli;
  • doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy;
  • przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez ZPRP parametrów i wskaźników;
  • unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym – wprowadzanie programów nauczania piłki ręcznej ZPRP w szkołach;
  • doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy;

 wniosek .

DZIAŁ REGULAMINY

- regulamin akcji szkoleniowych

- regulamin szkoleniowców 

- zgoda rodziców na konsultację OSPR będzie udostępniona przez trenera

TRENERZY

– materiały metodyczno-szkoleniowe /szkoła podstawowa i liceum – 
 

SZKOŁA OSPR

– porozumienie 2021 - wzór w e-systemie

– wniosek zał. 1   

- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczeń/  – trener skanuje podpisany przez rodziców do Systemu OSPR

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Administratorem danych osobowych jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce siedzibą w Warszawie 02-819 Warszawa, ul Puławska 300 A, KRS: 0000105351 (dalej również: ZPRP). Dane osobowe uczestników Projektu OSPR przetwarzane będą w celach umożliwienia uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w piłce ręcznej (w szczególności w ramach tzw. OSPR tj. szkolenia młodzieży w przyszkolnych sekcjach sportowych), oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych; na podstawie umowy. Dane uczestników Projektu OSPR będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników ZPRP oraz podmioty uczestniczące we współzawodnictwie sportowym w piłce ręcznej w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa powyżej. Dane osobowe uczestników Projektu OSPR nie będą przekazywane poza granice EOG. Dane osobowe uczestników Projektu OSPR będą przechowywane przez okres do zakończenia współpracy, po zakończeniu współpracy dane będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych i statystycznych i na ewentualne zapotrzebowanie organów publicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnicy Projektu OSPR mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, w dowolnym momencie; modyfikacja danych osobowych jest możliwa wyłącznie w zakresie w jakim nie wpływa na możliwość uczestnictwa we współzawodnictwie w piłce ręcznej. Przetwarzanie danych jest niezbędne do umożliwienia realizacji celu o którym mowa powyżej. Uczestnik Projektu OSPR ma prawo wniesienia skargi do RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

https://zprp.pl/wp-content/uploads/2019/07/Klauzula_RODO.pdf Pełna formuła RODO do pobrania


– testy i sprawdziany rekomendowane przez ZPRP 

– druk potwierdzenia udziału SP SPP

DOKUMENTY DODATKOWE

– lista uczestników badania lekarskiego 

akty prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich:

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

zakres i częstoliwość badań

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń