Na zgrupowaniu OSPR w Karpaczu - Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej.