OSPR - Projekt szkolenia młodzieży obejmujący młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej do 4 klasy licealnej.