Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie jest w Projekcie OSPR od 2021 r.