OSPR. Projekt szkolenia młodzieży obejmujący młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej do 3/4 klasy licealnej.