Projekt szkolenia młodzieży obejmujący młodzież od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy licealnej.