Objaśnia Artur Mońko, konsultacja fizjoterapeutyczna - Paweł Szczerbicki. OSPR.Projekt szkolenia młodzieży obejmujący młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej do 4 klasy ponadpodstawowej