Pod koniec stycznia Minister Sportu i Turystyki ogłosił Decyzję dotyczącą wspierania szkolenia kadr wojewódzkich (KW). W 2016 r. rola organizatorów KW w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu, które indywidualnie na swoim terenie określają limity szkolenia dla poszczególnych sportów. W 2015 r. dotacją Funduszu Rozwoju Kultur Fizycznej, związaną ze wspomaganiem zawodników rocznika 1999 (M), 2000 (K), dysponował ZPRP.

Wysokość dotacji dla wszystkich sportów w poszczególnych województwach zależy od punktów Systemu Sportu Młodzieżowego. Oznacza to, że poszczególne wojewódzkie związki piłki ręcznej będą mogły powołać inną liczbę zawodników do szkolenia, przydzielając jednocześnie dni szkolenia (od kilku do 40). Podsumowaniem szkolenia KW jest letnia edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, której organizatorami są Dolnośląska Federacja Sportu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.