dotyczy szkół uczestniczących w Projekcie OSPR w latach 2018/19

W dniu 17 maja 2018 r. Minister Sportu i Turystyki potwierdził chęć wspierania piłki ręcznej umową w zakresie „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań
z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce rozpoczął przygotowania do 4 roku szkolnego Projektu. W nadchodzącym czasie kontynuowane będą zmian wynikające z reformy systemu oświaty. W dniu 29.06.2018 r. obyło się spotkanie Komisji Oceniającej OSPR, która postanowiła o rozwiązaniu współpracy z samorządami reprezentującymi 10 szkół, które przestały realizować zadania Programowe OSPR w zakładanym zakresie. Były to:

 • Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza Gimnazjum nr 1ul. Techników 26 Jelcz-Laskowice
 • Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi ul. Pryncypalna 74 Łódź
 • Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Misiągiewicza 10 Przeworsk
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowegoul. Techników 7 Katowice
 • Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego ul. Bukowska 53 Poznań
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego oś. Tysiąclecia 43 Poznań
 • Gimnazjum Publiczne im. Saperów Polskichul. Szkolna 19 Drawno
 • Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu ul. Nabrzeżna 77 Nowy Sącz
 • IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. Świętej Kingi ul. Nabrzeżna 77 Nowy Sącz
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika ul. Marcinkowicka 9 Chełmiec

Ze szkołami zostaną rozwiązane porozumienia o współpracy.

Propozycje podpisania Porozumienia Trójstronnego zostaną skierowane do szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi
 2. XII Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących udziału szkół w Projekcie należy kierować korespondencję do koordynatorów wojewódzkich OSPR:

Mirosław Dukat – koordynator województwa łódzkiego miroslawdukat@interia.pl
Krzysztof Krawczyk – koordynator województwa lubelskiego kkrawczyk@op.pl
Dariusz Kudła – koordynator województwa lubuskiego kudladariusz@wp.pl
Mirosław Nawrocki – koordynator województwa opolskiego nawrotek84@o2.pl
Artur Lipka – koordynator województwa warmińsko-mazurskiego artemil@wp.pl
Ryszard Mańko – koordynator województwa świętokrzyskiego r.manko@wp.pl
Marcin Markuszewski – koordynator województwa pomorskiego marcin_markuszewski@wp.pl
Jacek Moskalczyk – koordynator województwa podkarpackiego jacekmoskalczyk@wp.pl
Jan Orzech – koordynator województwa kujawsko-pomorskiego janorzech@interia.pl
Zygmunt Piwowarski – koordynator województwa mazowieckiego zygmunt.p@o2.pl
Jan Sowa – koordynator województwa małopolskiego trenerreczna@poczta.fm
Edyta Suchy – koordynator województwa dolnośląskiego musialek@go2.pl
Jarosław Szymaniak – koordynator województwa zachodniopomorskiego j.szymaniak@cks.szczecin.pl
Marek Werle – koordynator województwa wielkopolskiego hummel@hummel-shop.pl
Krzysztof Wieczorek – koordynator województwa podlaskiego ts.wieczorek@wp.pl
Janusz Szymczyk – koordynator województwa śląskiego szymczyk.j@hotmail.com

 

W przypadku pytań dotyczących zawierania umów i aneksów proszę kierować korespondencję do koordynatorów wojewódzkich OSPR oraz do Doroty Liese-Romanowskiej – Zastępcy Kierownika Projektu  ospr@zprp.org.pl

 

W imieniu Komisji Oceniającej OSPR

Zygfryd Kuchta – Wiceprezes ds. Sportowych ZPRP