Spośród grupy uczniów ubiegających się o przyjęcie do NLO SMS ZPRP w Kielcach pozostało 18 chłopców. Połowa z nich przeszła szkolenie w OSPR. Szkoła rusza od września 2017 r. Obecnie pomieszczenia placówki są adoptowane do potrzeb szkoły, a Hotel MOSiR będzie pełnił rolę internatu. Za obsadę stanowisk trenerskich i nauczycielskich odpowiedzialni są Dyrektor Szkoły Radosław Wasiak oraz Zastępca Dyrektora Sławomir Szmal. Do tej pory w szkołach ZPRP w Płocku i Gdańsku uczyło się łącznie w ciągu roku szkolnego około 90 chłopców i dziewcząt. Absolwenci szkół są powoływani do kadr narodowych i reprezentacji lub stanowią ich bezpośrednie zaplecze.

http://smskielce.pl/szkola-wpisana-do-ewidencji/