Klasa/ grupa szkoleniowa Liczba godzin obowiązkowych w OSPR Liczba godzin dodatkowych
  miesięcznie miesięcznie
4 SP 16  
5 SP 16  
6 SP 16  
7 SP 16 16
8 SP 16 16
3 GIM 24 24
1 PGIM 24 24
2 PGIM 24 24
3 PGIM 24 24