KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYBORU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PROJEKCIE OSPR

Komisja Oceniająca OSPR podjęła w dniu 30.06.2021 decyzję o współpracy w roku szkolnym 2021/2022 ze szkołami ponadpodstawowymi ze wskazaną niżej liczbą sekcji OSPR /w kolumnie M-chłopcy, K-dziewczyny/.

województwo

szkoła ponadpodstawowa

M

K

dolnośląskie

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Junior Wrocław

(do ustalenia po uzgodnieniu szczegółowych warunków współpracy)

2

1

       

kujawsko-pomorskie

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

1

0

lubelskie

XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie

0

1

lubelskie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina III Liceum Ogólnokształcące w Puławach

2

0

lubuskie

ZSOiS VII Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

2

0

łódzkie

IV Liceum Ogólnokształcące W Piotrkowie Trybunalskim

2

0

łódzkie

Liceum Ogólnokształcące nr XLIII w ZSO nr 5 w Łodzi

0

1

mazowieckie

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie

1

1

opolskie

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. generała Władysława Andersa w Opolu

2

0

opolskie

Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Tułowicach

0

1

podkarpackie

ZSO nr 1 V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

1

0

podkarpackie

ZSO nr 2 V LO - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

0

2

podlaskie

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

1

1

pomorskie

Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

0

2

pomorskie

Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku

3

0

śląskie

Zespół Szkół Sportowych w ZABRZU XII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego,

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

3

0

śląskie

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych XI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Gliwicach

0

3

świętokrzyskie

X Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

1

1

warmińsko-mazurskie

IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

 0

1

wielkopolskie

Liceum Geodezyjno-Drogowe w Poznaniu

2

2

zachodniopomorskie

Centrum Kształcenia Sportowego Liceum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie

1

2

Decyzja o współpracy na rok 2022/2023 zostanie podjęta za rok po ustaleniu warunków organizacyjno-szkoleniowych.