W Morągu odbyły się konsultacje chłopców z Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W akcji uczestniczyli uczniowie Gimnazjum w Rozogach, Gimnazjum nr 7 w Olsztynie i Gimnazjum nr 1 w Morągu. Z względu na zróżnicowany poziom umiejętności gry w piłkę ręczną chłopcy zostali podzieleni na dwie grupy treningowe. W ciągu trzech dni każda grupa wzięła udział w sześciu treningach. Pierwszego dnia przeprowadzone zostały próby z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Na zajęciach w hali uczestnicy wykonywali 5 prób: skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy 4x10 m, skłon tułowie a przód, podciąganie na drążku oraz skony tułowia w leżenie tyłem w ciągu 30 s (z powodu niedostępności dynamometru dłoniowego, nie wykonano pomiaru siły przedramienia). Uczniowie wykonali dwie pozostałe próby, najpierw próbę szybkości – bieg na 50 m, a następnie próbę wytrzymałości – bieg na 1000 m. Plan zadań ułożony był zgodne z wytycznymi w „Materiałach metodyczno-szkoleniowych (Gimnazjum  i Liceum)”, w tab. nr 5 – Mikrocykl treningowy dla OSPR. Pierwsze treningi prowadził Konstanty Targoński (GIM Nr 7 w Olsztynie), a zajęcia z bramkarzami Krzysztof Fariaszewski (GIM Nr 1 w Morągu). Następne prowadził Tomasz Kisielewski (GIM Nr 1 w Morągu), a część wstępną – ćwiczenia z zakresu zapobiegania urazom – fizjoterapeutka OSPR Agata Berk. Kolejne zajęcia prowadził Krzysztof Maciejewski (GIM Nr 7 w Olsztynie), a zadania z bramkarzami realizował Jarosław Drózd (GIM w Rozogach). Na ostatnim treningu uczestnicy konsultacji wykonali sprawdzian wydolności tlenowej - Beep Test. Każdego dnia omawiane były z grupą bieżące zadania treningowe oraz odbywały się odprawy szkoleniowo-organizacyjne trenera koordynatora z kadrą trenerską. Na treningach opiekę okołomedyczną sprawowała dyplomowana pielęgniarka. Treningi odbywały się w hali Gimnazjum nr 1 w Morągu.

AEL