Związek Piłki Ręcznej w Polsce rozpoczął przygotowania do 3 sezonu Projektu, który jest szczególny ze względu na konieczność dostosowania struktury szkolenia do zmieniającego się systemu oświaty. W dniach 24 kwietnia 2017 r., 16 maja 2017 r. i 28 sierpnia 2017 r. obyło się spotkanie Komisji Oceniającej OSPR, która postanowiła o nawiązaniu współpracy z samorządami reprezentującymi 16 szkół ponadgimnazjalnych z klasami sportowymi dziewcząt i 16 szkół ponadgimnazjalnych z klasami sportowymi chłopców. W ciągu najbliższych dwóch lat naukę w gimnazjach będą podejmować chłopcy i dziewczęta z drugiej i trzeciej klasy gimnazjów. Umożliwiona im będzie udział w Projekcie, aż do wygaśnięcia szkoły lub rozwiązania grupy szkoleniowej (np. na skutek: braku trenera z odpowiednimi kwalifikacjami, brak grupy szkoleniowej, trudności w organizacji zajęć sportowych). Komisja Oceniająca OSPR przyjęła aplikacje 42 szkół reprezentujących odziały żeńskie i 44 szkół reprezentujących odziały męskie. Ze względu na zmiany sytemu oświaty, w niektórych zespołach szkół odziały gimnazjalne będą włączone do szkół podstawowych, a w przypadku odpowiednich warunków organizacyjnych młodzież dotąd objęta Projektem będzie mogła kontynuować szkolenie w zakresie piłki ręcznej. Wnioski szkół w zakresie tych zmian przyjmowane są dalej przez koordynatorów wojewódzkich OSPR. Liczba szkół podstawowych objętych projektem została zmniejszona, lecz liczba oddziałów w wytypowanych szkołach podstawowych może wzrosnąć. Szkoleniem zostanie objęta młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej do klasy 7 w 2017/18 roku szkolnym i rok później do klasy 8. Dotychczas tworzono wyłącznie oddziały na poziomie 6 klasy szkoły podstawowej, a w nadchodzącym roku będzie możliwość utworzenia również jednego oddziału w klasach młodszych i jednego w klasach starszych.

SZKOŁY OSPR wykaz