W Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie odbył się  turniej naborowy do klasy sportowej o profilu piłka ręczna dziewcząt objętej programem OSPR.  W dniu 14 kwietnia 2016 roku przeprowadzono cztery mecze pomiędzy OSPR SP23  i SP 37, które sędziował koordynator wojewódzki Jarosław Szymaniak. Trenerka Monika Jarnuczak przedstawiła prezentację multimedialną szkoły oraz przybliżającą struktury OSPR. Rodzice przy słodkim poczęstunku mieli okazję spotkać się z Dyrektorem Centrum Maciejem Parobczym i porozmawiać o ofercie szkoły.

MJ.