ZALECENIE INDYWIDUALNYCH PRZYGOTOWAŃ DO ZGRUPOWANIA OSPR (23.07-02.08.2020) W PRZYPADKU, GDY MŁODZIEŻ POWOŁANA NA ZGRUPOWANIE NIE BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W TRENINGACH KLUBOWYCH /ZE WGLĘDU NA LETNIĄ PRZERWĘ

 

OKRES PRZYGOTOWAŃ - LIPIEC

Warunki realizacji indywidualnych przygotowań

  • Całoroczny trening z trenerem OSPR przygotowującym młodzież m.in. do realizacji zadań indywidualnych;
  • Omówienie zadań z trenerem;
  • Pływanie realizujemy na akwenach do tego wyznaczonych, strzeżonych, pod okiem ratownika i tylko młodzież, która ma umiejętność pływania.
  • W przypadku braku obiektów, warunków do realizacji treningu można uzgodnić z trenerem inne formy indywidualnego treningu;
  • Trening musi być realizowany za zgodą rodziców, opiekunów i pod ich nadzorem.