Zachęcamy trenerów do systematycznej analizy Programów szkolenia sportowego OSPR. Zawierają one informacje o zarówno o zasadach prowadzenia treningu sportowego z grupami OSPR, jak też sposobach ewaluacji efektów uczenia.

Przypominamy o realizacji testów jn. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://ospr.edu.pl/informacje/program.html

 

Testy OSPR BIP TEST TEST NOSZCZAKA MTSF FMS np. Brace'a INKF
czy obowiązkowe? tak tak tak tak zalecane zalecane/ obwiązkowe od wrzesnia 2017
kto przeprowadza? szkoleniowcy szkoleniowcy szkoleniowcy fizjoterapeuci szkoleniowcy szkoleniowcy
ile razy? 4 4 4 2 2 2
charakter testu wydolności tlenowej sprawność ukierunkowana sprawność ogólna ocena funkcjonalna sprawność ogólna sprawność ogólna
kiedy (miesiące)? IX-X, XII, III, VI
oraz konsultacje
IX-X, XII, III, VI IX-X, XII, III, VI X-XII, IV-VI    
które grupy?:            
SP kl. IV-V nie nie tak   do wyboru  
kl. VI nie nie tak uzupełniająco do wyboru  
kl. VII nie nie tak tak do wyboru  
GIM kl. II tak tak tak tak   do wyboru
kl. III tak tak tak     do wyboru
LO kl.I tak tak tak/ do 30 czerwca 2017     tak
kl. II tak tak tak/ do 30 czerwca 2017     tak
kl. III tak tak tak/ do 30 czerwca 2017     tak
liczba osób w woj. objętych badaniem? wszyscy uczestnicy OSPR ze wskazanych klas wszyscy uczestnicy OSPR ze wskazanych klas wszyscy uczestnicy OSPR ze wskazanych klas około 150 do ustalenia do ustalenia
               
Testy - Program OSPR próba Noszczaka 10x30m ugięcie ramion w podporze bieg po kopercie wyskok dosiężny bieg na 30 m Sprawności ukierunkowanej
czy obowiązkowe? tak tak tak tak tak tak
kto przeprowadza? koordynatorzy koordynatorzy koordynatorzy koordynatorzy koordynatorzy koordynatorzy
ile razy? 3 3 3 3 3 3
charakter testu wytrzymałaości beztlenowej siły i wytrzymałości koordynacja ruchowa mocy kończyn dolnych szybkości sprawność ukierunkowana
kiedy (miesiące)? konsultacje wiosenne, jesienne i akcje centralne konsultacje wiosenne, jesienne i akcje centralne konsultacje wiosenne, jesienne i akcje centralne konsultacje wiosenne, jesienne i akcje centralne konsultacje wiosenne, jesienne i akcje centralne konsultacje wiosenne, jesienne i akcje centralne
które grupy?:            
SP kl. IV-V            
kl. VI            
kl. VII tak tak tak tak tak tak
GIM kl. II tak tak tak tak tak tak
kl. III tak tak tak tak tak tak
LO kl.I tak tak tak tak tak tak
kl. II tak tak tak tak tak tak
kl. III            
liczba osób w woj. objętych badaniem? uczestnicy konsultacji uczestnicy konsultacji uczestnicy konsultacji uczestnicy konsultacji uczestnicy konsultacji uczestnicy konsultacji