Testy - Program OSPR BEEP TEST Test Coopera MTSF INKF FMS RSU
czy obowiązkowe? tak tak tak tak tak tak
kto przeprowadza? szkoleniowcy szkoleniowcy szkoleniowcy szkoleniowcy fizjoterapeuci koordynatorzy
ile razy? 2 2 2 2 2 1
charakter testu wydolności tlenowej wydolności tlenowej sprawność ogólna sprawność ogólna ocena funkcjonalna różne próby
kiedy (miesiące)? XI, III IX, VI IX-X        VI IX-X, V-VI X-XII, IV-VI konsultacje
które grupy?:            
SP kl. IV-V     tak   uzupełniająco  
kl. VI     tak   uzupełniająco tak
kl. VII tak tak nie tak tak tak
SP kl. VIII tak tak nie tak tak tak
Lo ref kl. I tak tak nie tak tak tak
LO kl.I tak tak nie tak   tak
kl. II tak tak nie tak    
kl. III tak tak nie tak    
liczba osób w woj. objętych badaniem? wszyscy uczestnicy OSPR ze wskazanych klas około 150 uczestnicy zgrupowania/ konsultacji