Komisja Oceniająca OSPR postanowiła o włączeniu nowych szkół w województwie warmińsko-mazurskim. W miejscach, w których nie było dotąd wniosków zaproponowano:
- IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu /chłopcy i dziewczęta/,
- Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół nr 3 w Elblągu /dziewczęta/
- Szkołę Podstawową nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu w Zespole Szkół nr 3 w Elblągu / dziewczęta i chłopcy/. Oceniane wnioski są podpisane przez Dyrektorów placówek edukacyjnych i Prezydenta Elbląga. W najbliższym czasie ZPRP zaproponuje wybranym szkołom i jednostce samorządu terytorialnego podpisanie porozumienia trójstronnego, gwarantującego rozpoczęcie współpracy z dniem 1 września 2016 r.  Wniosek Gimnazjum w Elblągu /dotyczący chłopców/ czeka na posiedzenie Komisji Oceniającej po zakończeniu roku szkolnego. Ewentualna zmiana zostanie wprowadzona po ocenie funkcjonowania dotychczasowych gimnazjów.
W każdym województwie ma być docelowo 20 szkół OSPR (dwie szkoły ponadgimnazjalne, 6 gimnazjów i 12 szkół podstawowych) lub 10 szkół, jeżeli w każdej szkole prowadzone są w ramach Projektu treningi dziewcząt i chłopców.