Rozpoczynamy treningi OSPR w nowym roku szkolnym. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w zależności od kategorii wiekowej dzieci. Celem szkolenia jest przygotowanie sportowe młodzieży aspirującej do szkolenia młodzieżowych kadr narodowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz udziału w rozgrywkach ligowych. Sekcje OSPR są tworzone w całej Polsce od klas IV szkoły podstawowej, a młodzież może kontynuować szkolenie aż do ukończenia szkoły ponad podstawowej (ponadgimnazjalnej). Zajęcia w większości miejsc odbywają się od poniedziałku do czwartku, tak aby trenująca młodzież mogła uczestniczyć w rozgrywkach klubowych. Dzięki podpisanym porozumieniom o współpracy, Samorządy udostępniają na ten cel obiekty sportowe. Główne środki na organizację szkolenia pochodzą ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Uczestnicy projektu dostają co roku koszulki treningowe, a szkoły i trenerzy otrzymują piłki do gry oraz inny sprzęt wspomagający trening sportowy. Cyklicznie organizowane są /dla wyróżniających się/ konsultacje szkoleniowe, podczas których utalentowani zawodnicy i zawodnicy mogą prezentować swoje umiejętności przed koordynatorami Projektu OSPR oraz nierzadko trenerami kadry narodowej. Istotny elementem są szkolenia i konferencje, które rozbudowują warsztat trenerów w zakresie pracy z młodzieżą. Ze szkoleniowcami współpracują fizjoterapeuci i dietetycy. Wykaz szkół znajduje się na stronie http://ospr.edu.pl/informacje/szkoly-ospr-2017-2019.html. W najbliższym miesiącu ze względu na reorganizację szkół mogą zostać podjęte decyzje o włączeniu nowych szkół w miejsce szkół ustępujących. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłynęły do ZPRP do 30 sierpnia 2018 r. Wnioski składane po tym terminie, będą podlegały ocenie w kontekście przyszłego roku szkolnego.