Rozpoczęto przygotowania do organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z OSPR w 2019 r. Minister Sportu i Turystyki w dniu 20 grudnia 2018 r. wydał decyzję o zasadach udzielania dotacji w bieżącym roku budżetowym. Koordynatorzy przeszli szkolenie w zakresie zasad wydatkowania środków FRKF, funkcjonalności e-Systemu OSPR /obsługa wymagań związanych z realizacją wymagań Projektowych/. Z każdego z województw zostały przyjęte raporty dot. osiągniętych wyników sportowych i organizacyjnych. Przekazano informację o warunkach prowadzenia przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. Jerzy Ciepliński, który objął w styczniu funkcję koordynatora krajowego, przedstawił główne obszary wymagające rewizji oraz zapowiedział przygotowanie propozycji rozwiązań poprawiających jakość szkolenia w OSPR.