W dniu 28 kwietnia w Gimnazjum nr 2 w Nysie odbył się panel sportowo-szkoleniowy. Udział wzięli uczniowie objęci programem OSPR  ze szkól podstawowych nr 3 i nr 10 w Nysie oraz gospodarz Gimnazjum nr 2. W części sportowej odbył się wspólny trening, a fizjoterapeuta Mariusz Gnoiński przeprowadził zajęcia koordynacyjno-ruchowe w celu oceny dysfunkcji dla ustalenia indywidualnych ćwiczeń prewencyjnych i wyrównawczych. Po zajęciach sportowych odbyło się spotkanie, na którym obecny był dyrektor Gimnazjum nr 2 w Nysie, koordynator wojewódzki, fizjoterapeuta, trenerzy i nauczyciele z ośrodków OSPR. Dyskutowano na temat roli ćwiczeń stabilizujących  w jednostce treningowej  oraz o dalszej kontynuacji szkolenia w OSPR. Wspólne zajęcia przyniosły uczniom wiele radości związanej ze sportową rywalizacją, przyczyniły się do jeszcze lepszej integracji młodzieży i pozwoliły promować klasy sportowe o profilu piłki ręcznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie.

HK