Plakaty z autografami zawodniczek Reprezentacji Polski zostaną przekazane uczestnikom akcji OSPR za wykonanie zdjęcia, gifu lub filmu trwającego do 30 sekund, na którym zaprezentowana zostanie sprawność motoryczna. Zdjęcie powinno zawierać elementy identyfikacji graficznej programu OSPR oraz tło i rekwizyty bezpośrednio kojarzące się z piłką ręczną. Główna postać na zdjęciu /uczestnik Programu OSPR/ powinna prezentować wysokie umiejętności motoryczne. Celem akcji jest zwrócenie uwagi zawodnikom i zawodniczkom oraz trenerom piłki ręcznej na prawidłowe przygotowanie motoryczne. Umiejętności te mają ogromny wpływ na dalszy rozwój sportowy. Najlepsze zdjęcia należy nadesłać na adres ospr@zprp.org.pl do dnia 10 grudnia 2016 r. z dopiskiem "Sprawność motoryczna". Do 15 grudnia zostaną ogłoszone wyniki. Wyboru dokonuje Kierownictwo Projektu OSPR. Przesłane zdjęcia zostaną mogą być opublikowane na stronach OSPR. Ocenie podlega tylko jedno zdjęcie, gif lub film od jednego uczestnika.

DLR