W dniu 1 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 202 w Łodzi (OSPR) odbyło się spotkanie młodzieży z wybitnym sportowcem, trenerem, Wiceprezesem ds. szkolenia i Kierownikiem Programu OSPR Zygfrydem Kuchtą. Przybyłych gości przywitała pani Dyrektor Wiesława Sobczyk. Zygfryd Kuchta opowiadała o swoim dorobku i osiągnięciach sportowych, prezentował zdobyte medale. Uczestnicy dociekliwie zadawali pytania. Koordynator wojewódzki OSPR ZPRP Mirosław Dukat opowiedział o sukcesach w piłce ręcznej uczniów kl. VI tej szkoły i nauczyciela trenera Witolda Kaprala oraz o przychylności Dyrekcji Szkoły.

MD