W dniu 24.01.2016 r. w siedzibie Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej odbyło się zebranie trenerów uczestniczących w programie Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej. Podczas  zebrania dokonano podsumowania oraz ewaluacji pierwszej edycji działalności OSPR w województwie lubelskim w roku 2015.
W ramach dyskusji  prowadzonej przez koordynatora wojewódzkiego Krzysztofa Krawczyka, wymieniano doświadczenia uzyskane w procesie szkolenia oraz postawiono zadania na kolejny etap działalności – rok 2016 W drugiej części zebrania fizjoterapeuta OSPR woj. lubelskiego. Leszek Izdebski przeprowadził wykład szkoleniowy nt.” Profilaktyka i przeciwdziałanie urazom u osób uprawiających piłkę ręczną” oraz „Przegląd podstawowych testów fizjoterapeutycznych”. Po zakończeniu szkolenia fizjoterapeuta udzielał wyjaśnień w formie dyskusji  trenerom OSPR.

 

autor: KK (lub)