Spotkanie trenerów i trenerek oraz dyrektorów szkół biorących udział w projekcie OSPR, podsumowujące I półrocze jego działalności odbyło się w czwartek 11 lutego 2016 r. o godz. 15.00 w świetlicy ZSP nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90. Zebranych poinformowano o założeniach  budżetu projektu  na rok 2016. Zebrani chętnie wypowiadali się nt. realizowanego projektu. Podkreślali niezwykłą jego wagę w środowiskach szkolnych i lokalnych oraz  wzorcową organizację. Drobne opóźnienia dostaw sprzętu są zrozumiałe ze względu na konieczność wykonania wielu zadań w krótkim czasie, w tym zamówień publicznych. Z zadowoleniem przyjmowano fakt doposażenia trenujących grup w stroje sportowe i niezbędne pomoce do uprawiania piłki ręcznej. Zwrócono też uwagę na stale zwiększające się zainteresowanie projektem, co przekłada się na wzrost liczby trenujących. Wyrażono nadzieję, że nabór do klas sportowych czy grup w ramach OSPR na przyszły rok szkolny będzie się już mógł odbyć w oparciu o pewne podstawy i w sposób rytmiczny. W  spotkaniu uczestniczył członek Zarządu ZPRP i Prezes ŚZPR  Grzegorz Budziosz, który podzielił się wieloma cennymi uwagami i radami o charakterze praktycznym. 

Autor: RM (swi)