Ruszyła nowa zakładka pt. "Komunikaty - Rekrutacja" http://ospr.edu.pl/informacje/komunikaty.html. Na tej stronie trenerzy pracujący w szkołach z Programem OSPR publikują ogłosznia o naborach do klas sportowych o profilu piłka ręczna. Zanjdują się tam informacje o terminach zebrań organizacyjnych, dniach otwartych oraz egzaminach. Dowiesz się do kogo się zwrócić z pytaniami szczgółowymi lub pozyskasz dodatkowe informacje ze stron internetowych ogłaszających się szkół. Program OSPR to poprawa motoryczności piłkarzy ręcznych, wspomaganie zrównoważonego rozwoju sportowego. Klasy OSPR współpracują z lokolnymi klubami sportowymi. Trafiając do klasy OSPR nie musisz zmieniać przynależności klubowej. Uczniowie OSPR mają zapewinione treningi stacjonarne 2-3 razy w tygoniu, w dniach poniedziałek-czwartek /obok godzi wf w klasach sportowych/. Dwa razy do roku najzdolniejsi uczniowie są powoływani na wojewódzkie i międzywojewódzkie konsutlacje szkoleniowe. Zimą i latem  przeprowadzane są zrgupowania centralne, na których koordynatorzy makroregionalni OSPR, trenrzy kadr narodowych juniorów oraz szkół mistrzostwa sportowego oceniają potenicjał sportowy młodzieży.

 

Uwaga: Rekrutacja do NLO SMS ZPRP - link