Związek Piłki Ręcznej w Polsce nie wprowadza zmian do programu szkolenia w piłce ręcznej. W szkołach jest on realizowany on od różnego rodzaju formy ogólnorozwojowych do fragmentów gry. Poszczególne elementy można realizować zachowanym reżimem sanitarnym i w formach bezkontaktowych, jeżeli jest to konieczne. Wskazówki do tego typu treningu były już przesyłane do naszych trenerów w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r.

Na planszach publikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej widnieje model kształcenia w trzech wariantach, który może dotyczyć okresowo poszczególnych regionów: tradycyjny, mieszany i zdalny. W przypadku zajęć piłki ręczne każdy z tych wariantów był realizowany w poprzedzającym roku szkolnym. Dlatego powielać będziemy wypracowane dotąd rozwiązania. Na zajęciach pozalekcyjnych OSPR:

  • A. Co do zasady stosujemy model tradycyjny z udziałem zawodników na obiektach sportowych i zachowaniem wszystkich zalecanych procedur bezpieczeństwa.
  • B. W przypadku gdy w danej szkole ze względów sanitarnych jest wprowadzany model mieszany lub liczba osób mogących przebywać na halach, salach gimnastycznych zostanie zmniejszona to trener musi zgłosić koordynatorowi taką formę realizacji zadań, każdorazowo przedstawiając konspekty na podstawie, których uczniowie realizują trening zdalny, opisując planowane warunki komunikacji z uczniami. Jednocześnie podawane są dni i godziny treningów realizowanych bezpośrednio. Szkoleniowcy otrzymają aktualne wskazówki do realizacji programów w takich warunkach. Dotyczyć będą zakresu nauczania i doskonalenia indywidualnych umiejętności techniczno-taktycznych.
  • C. Gdy jest możliwy tylko zdalny kontakt z zawodnikami trener musi zgłosić koordynatorowi taką formę realizacji zadań, każdorazowo przedstawiając konspekty na podstawie, których uczniowie realizują trening zdalny, opisując planowane warunki komunikacji z uczniami. W przypadku form treningu zdalnego, trenerzy zbierają od młodzieży filmy i/lub zdjęcia potwierdzające realizację zadań on-line.
  • D. Gdy trener zawiesza lub częściowo zawiesza współpracę z powodów zdrowotnych lub braku możliwości organizacji zajęć. Stawka wynagrodzenia jest naliczana ponownie w zależności od liczby godzin zrealizowanych w ustalonych z koordynatorem formach.