Na stronie ZPRP http://ospr.edu.pl/informacje/szkolenie-sportowe-mlodziezy.html ukazała się aktualizacja Programu szkolenia sportowego cz. 1. Zmiana dotyczy budżetu godzin, który wynika Rozporządzenia MEN z  dnia 27 marca 2017 r.

Program Odkrywam piłkę ręczną kierowany jest do nauczycieli, trenerów i instruktorów piłki ręcznej, którzy prowadzą systematyczne zajęcia sportowe z dziećmi w wieku 10 – 13 lat w formie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych. Ma na celu wspomaganie nauczycieli w zakresie planowania treści treningowych dla klas IV- VI szkoły podstawowej. Odpowiada na podstawowe pytania: Czego nauczać? Kiedy wprowadzać? Czego oczekiwać? O czym nie można zapominać ? Jak monitorować skuteczność swojej pracy ? Przedstawia w ujęciu tabelarycznym trzyletni cykl szkolenia sportowego dzieci. Taki układ materiału jest przejrzysty i ułatwia analizę zadania. Program może być inspiracją dla trenerów do kreowania własnych wizji, stawiania celów oraz tworzenia indywidualnych planów działania z uwzględnieniem specyfiki konkretnej grupy, jak na przykład w przypadku rozpoczęcia szkolenia sportowego dopiero od klasy VI.

 Zawarte w opracowaniu treści z zakresu działań wychowawczych i teoretycznych stanowią integralną część edukacji sportowej oraz podkreślają holistyczny charakter zawodu trenera.

BUDŻET GODZIN

Przedmiot

Klasa IV SP

Klasa V SP

Klasa VI SP

34 tygodnie dydaktyczne

Razem

Wychowanie fizyczne+

szkolenie sportowe

4 + 6

(136+204)

4 + 6

(136+204)

4 + 6

(136+204)

408 + 612

(1020)