Jakich działań podejmie się koordynator krajowy w zakresie wyłaniania talentów?

Projekt OSPR jest bardzo ważnym elementem systemu szkolenia sportowego w piłce ręcznej organizowanym przez ZPRP. Pion szkolenia Związku postawił wobec mojej osoby bardzo konkretne zadania do spełnienia. Wewnątrz OSPR podjęto zintensyfikowane działania mające na celu większe wyłanianie talentów sportowych, które polegać będą na mocno zdefiniowanej analizie przychodzącej młodzieży do projektu, obserwacji ich możliwości, rozwoju i perspektyw oraz na bazie osiąganych w procesie szkolenia wyników testów w różnym zakresie sprawności. Kolejnymi działaniami, które będą przeprowadzane w ramach moich zadań będzie ocena utalentowanych dzieci w zakresie indywidualnych umiejętności technicznych i taktycznych. Dobrą okazją, aby przyjrzeć się przyszłym talentom są oczywiście konsultacje szkoleniowe dla najzdolniejszej młodzieży, w których będę aktywnie uczestniczył. Wypracujemy wspólnie definicje i kryteria oceny przyszłych talentów piłki ręcznej tak, aby ich pojęcie było jednolite w całym kraju. Jako koordynator krajowy będę ściśle współpracować z trenerami Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP oraz z trenerami kadr narodowych. Współpraca z trenerami wyższych szczebli od OSPR, szczególnie w tworzonych kolejnych rocznikach kadr narodowych, będzie miała na celu sukcesywne wprowadzanie jak najwięcej ilości młodzieży, która przeszła przez poszczególne etapy szkolenia w OSPR do Szkół i reprezentacji.

Jakie są najpilniejsze potrzeby w zakresie organizacji szkoleń dla trenerów OSPR?

Do najpilniejszych potrzeb w tym zakresie należą zadania z zakresu rozwoju cech motorycznych na poszczególnych etapach rozwoju sportowego; zasady postępowania i reagowania w pracy z dziećmi o różnych profilach psychologicznych, nauczanie i doskonalenie techniki indywidualnej chwytów i podań piłki metodami zabawowymi i zadaniowymi, nauczanie zwodów najczęściej stosowanych na wybranych pozycjach atakowania; koncepcja rozwoju gry obronnej w ujęciu metodycznym; rozwiązywanie podstawowych fragmentów atakowania pozycyjnego; nauczanie  rzutów z wybranych pozycji atakowania; zachowanie i postępowanie bramkarza przy rzutach z pozycji zawodnika rozgrywającego, obrotowego i skrzydłowego oraz odżywianie młodych sportowców.

Czy koordynator krajowy planuje spotkania z trenerami? Jaki będą miały charakter?

W mojej pracy oprócz komunikowania się poprzez e-System OSPR duży nacisk będę kładł na bezpośredni kontakt z trenerami nie tylko na szkoleniach trenerów i koordynatorów, ale przede wszystkim podczas zajęć, które prowadzą z młodzieżą. Możliwości jest dużo począwszy od zajęć w szkołach na treningach, poprzez konsultacje wojewódzkie, makroregionalne oraz campy ogólnopolskie. Postaram się w jak największym zakresie brać udział w tych zajęciach, podczas których będę miał okazję przyjrzeć się pracy trenerów oraz konstruktywnie wspólnie z nimi wypracować jeszcze lepsze metody realizacji programu szkolenia oraz wyławiania talentów piłki ręcznej.

Czy OSPR potrzebuje ewaluacji? Jakie powinny być kierunki zmian?

Projekt ten funkcjonuje w naszym kraju od 2015 roku. Uważam, że jak każde przedsięwzięcie długofalowe musi być poddane ewaluacji w trakcie jego trwania. Myślę, że jest to odpowiedni czas na to, żeby ocenić wartość tego projektu po 4 latach funkcjonowania i porównać rezultaty do wstępnych założeń i celów jakie miał przynieść ten projekt. Sądzę, że ten projekt musi pomóc nam w wyłanianiu talentów w naszej dyscyplinie a jeszcze bardziej w monitorowaniu ich rozwoju sportowego i społecznego w wyniku czego dzieci objęte szkoleniem w OSPR będą w dużej mierze zasilać Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz tworzące się kadry narodowe.

Czy będą tworzone materiały szkoleniowe dla trenerów OSPR?

W szkoleniu OSPR uczestniczy kilkuset trenerów z różnym doświadczeniem, stażem pracy na różnych poziomach.  Wiem i wierzą w to, że są wśród nich specjaliści o wysokich kwalifikacjach i to jest główne źródło pomysłów – materiałów do tego jak prowadzić zajęcia na różnych poziomach szkolenia OSPR tak aby maksymalnie zrealizować założenia projektu. Będę przekonywał trenerów do tego, aby chętnie przekazywali swoją wiedze na szkoleniach. Będziemy wspólnie z koordynatorami szukać trenerów, którzy są kreatywni w sowim treningu i chętnie podzielą się z nami nowymi pomysłami, a innych przekonywać do nich, tak aby cele programu szkolenia w OSPR osiągnąć w jak największym wymiarze.

W jaki sposób można ocenić jakość pracy trenerów OSPR?

Pierwszym składnikiem oceny może być praca w e-Systemie. Sumienność i terminowość dostarczania dokumentacji ułatwia nam koordynatorom pracę na odległość. To ważna kwestia całego systemu. Natomiast najważniejsza ocena pracy trenera dotyczy jego pracy w sali treningowej. Miernikiem jakości pracy może być na przykład ocena zawodników, jaki progres poczynili w okresie, kiedy dany trener pracował z nimi realizując założenia szkolenia w OSPR. Pomocni w tym będą koordynatorzy wojewódzcy i makroregionalni, którzy kontrolują i oceniają trenerów podczas wizytacji. Dokonując takiej oceny trzeba brać pod uwagę wiele czynników, ponieważ każdy z terenów pracuje ze zróżnicowaną pod względem indywidualnym grupą dzieci.

rozmawiał Paweł Wita koordynator krajowy OSPR